Ungdomskommittén
Sanna Näslund sammankallande
E-post
Presentation av ungdomskommittén finner ni här.

Utvecklingsskommittén
Camilla Eklund Engvall sammankallande
E-post
Presentation av utvecklingskommittén finner ni här.
Domare- och regler
Hanteras av domare och regelkommittén, vid frågor kontakta kansliet

Djuromsorg och Antidoping
Vakant, vid frågor kontakta kansliet
Internationell kontaktperson
Bengt Pontén

E-post
070-374 47 63