Övriga funktioner

Ungdomskommittén
Sanna Näslund sammankallande
E-post
Presentation av ungdomskommittén finner ni här.

Utvecklingsskommittén
Hans Gunnarsson sammankallande
E-post
Presentation av utvecklingskommittén finner ni här.
Domare- och regler
Hanteras av domare och regelkommittén, vid frågor kontakta kansliet

Djuromsorg och Antidoping
Vid frågor kontakta kansliet