Övriga funktioner

Ungdomskommittén
Ulf Rönnberg sammankallande
E-post
Presentation av ungdomskommittén finner ni här.

Utvecklingsskommittén
Johanna Adolfson sammankallande
E-post
Presentation av utvecklingskommittén finner ni här.