Grönt kort information

För att kunna tävla i draghundssport är ett av kraven att man har GRÖNT KORT. Detta gäller tävlingsklasserna men inte i motion - och barnklasserna. Oavsett om man ska vara med och tävla eller inte så är det bra att ha deltagit i en grönt kort kurs.

Utbildningens målsättning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper för att tävla med draghund och innehåller bland annat regler och bestämmelser, uppträdande på tävlingsplatsen, "sportmanship" samt nödvändig egenvård av hund.

Utbildningen omfattar dessutom massor av nyttiga tips även för den som vill motionera med hunden utan att tävla. 

Kurs

  1. En gröntkort kurs genomförs som en studiecirkel med en kursledare. Studieplanen för gröntkort kurs används.
    Tillsammans med andra ges möjlighet att prata draghund, utbyta erfarenheter och ta del av kursledningens och andras kunskap. Det är både ett givande och trevligt sätt att ta del av grunderna för att bli en bra draghundsförare.

  2. Kursledaren för kursen har rätt att godkänna deltagare för Grönt Kort under förutsättning att kursen ges i regi av en förening som är ansluten till Svenska Draghundsportförbundet.

  3. Kursledaren ska ha genomgått Svenska Draghundsportförbundets utbildning för Grönt kort instruktörer, vara godkänd examinator eller domare.
    En förteckning över godkända grönt kort instruktörer finns här och en förteckning över domare finns här.

  4. Kursen är registrerad via SISU på föreningens Idrott Online sida.

Om du ännu inte är med i en förening eller din förening inte har möjlighet att arrangera en egen utbildning brukar det, i mån av plats, vara möjligt att hoppa in hos någon annan förening. Aktuella gröntkort utbildningar mm hittar du under sidan föreningsaktiviteter.

Om du har frågor eller synpunkter kring Grönt kort, kontakta kansliet via sdsf@draghundsport.se

Lycka till!