Information landslagsuppdrag

Uttagningskriterier för internationella mästerskap.

När vi tar ut ett landslag som ska representera Sverige på internationella mästerskap, väger vi in följande:

• Resultat tävlingar
• Sportsligt uppträdande
• Teamkänsla/laganda
• Ambition
• Kapacitet
• Idrottsligt engagemang
• Hundmaterial och god djurhållning
• Säsongen som helhet

Nedan har dessa kriterier beskrivits:

• Resultat tävlingar
Förbundskaptenen gör en helhetsbedömning utifrån genomförda tävlingar. Den aktive bör genomföra så många tävlingar som möjligt för att få en rättvis bedömning. Det innebär att man kan misslyckas på någon tävling utan att det påverkar uttagningsmöjligheterna. Notera att resultatutvärderingen är en bedömning som förbundskaptenen gör och inte en matematisk modell.

• Sportsligt uppträdande
Sportsligt uppträdande innebär att man uppträder sportsligt i alla situationer. Det gäller mot medtävlare, funktionärer, domare och andra som man kommer i kontakt med såväl under som före och efter tävlingar. Förbundskaptenen gör en generell bedömning av den aktives uppträdande.

• Teamkänsla/laganda
Att bli uttagen för landslagsuppdrag innebär att man blir del av ett team. Det innebär att man inom teamet ska hjälpa och stötta varandra och ha en positiv inställning även om allt inte går planenligt. En positiv stämning i laget för med sig goda resultat.

• Ambition
Vid uttagning bedöms den aktives ambition, det ska finnas en seriös långsiktig satsning och ambition att göra bra resultat på ett mästerskap. Hur ser träningsupplägget ut inför mästerskap? Det gäller såväl den aktive såsom hundar. Det kan även medföra att förbundskaptenen tar med yngre ambitiösa aktiva som visar på framtida potential.

• Kapacitet
Kapacitet - innebär att man är konkurrenskraftig internationellt. Även om man placerat sig bra på nationell nivå så innebär det inte att man blir uttagen om resultaten inte bedöms räcka till internationellt. Målsättningen med våra landslag är att ta medaljer till Sverige.

• Idrottsligt engagemang
Detta innebär att man ska vara ett föredöme samt engagerar sig för idrotten, landslagsverksamhet och team Sweden. Exempelvis svara på enkäter och annat där man behöver återkoppling från den elitaktive. Innebär också att man är positiv och ställer upp på det som förbundskaptenerna planerar. Man ska som aktiv inte nedvärdera verksamheten på sociala medier, som landslagsaktuell ställs särskilt höga krav på hur man beter sig på sociala medier. 

• Hundmaterial och god djurhållning
En viktig del i uttagningsprocessen är att bedöma den aktives hundmaterial. Har hunden/hundarna visat på bra form, finns skador, är hunden stabil/stabila och skötsam/skötsamma? Finns reservhund/hundar med tillräcklig kapacitet etc. Att visa på god djurhållning är ett måste då vårt landslag är ansiktet utåt. Landslagsaktiva ska vara ett föredöme på hur man hanterar draghundar så att de mår bra och därmed kan göra bra resultat.

• Säsongen som helhet
”Säsongen i helhet” innebär att förbundskaptenen väger in samtliga ovan beskrivna kriterier över säsongen för att få en helhetsbild av den aktive. Kriterierna sammantaget är avgörande för en landslagsplats.

Du som ämnar kvalificera dig till internationella mästerskap, kontakta förbundskaptenen i respektive stil för dialog.


Att tänka på vid tävlande utomlands (ej Norge)

Kom-ihåg-lista

 • Pass till både hundar och förare
 • DID nummer
 • Intyg från försäkringskassan för utomlandsvistelse (E 111, ett blått plastkort som beställs från försäkringskassan). Gäller inom EU.
 • Euro eller aktuellt lands valuta, alla tar inte betalkort
 • Sängkläder
 • Hundpass
 • Vaccinationer, tänk på att kravet på vaccin och annat som rör hundarna kan ändras över tid och land, håll er uppdaterade på http://www.sjv.se/ och arrangörernas hemsidor.
 • Droncittabletter, fråga  INTE på apoteket om vilken som är bäst. Tabletterna ska ges till hunden innan hemfärd (ej krav efter 1 jan 2012, men rekommenderas)
 • Dubbfria däck, snökedjor (ej Norge, Finland) 
 • Boka avbeställningsskydd
 • Kontakta ambassaden för aktuella införsel och transportregler för hund
 • Internationellt körkort

Allt internationellt tävlande skall rapporteras in till SDSF:s kansli via e-post (sdsf@draghundsport.se). Detta är en praxis som Riksidrottsförbundet lagt fast. Den information som du skall uppge är: Namn, FID-nr, adress, telefonnummer samt arrangör, tävlingsort, datum och land.