Så här går det till

Utefter utövarens förutsättningar och förkunskaper kan Draghundsmärket tas genom antingen ett enklare eller längre program. För träningsgrupper där utövarna tagit Draghundsmärket på ”vanligt sätt” en gång finns ”Draghundskombon” som kan ersätta det vanliga programmet.

Kort program – Utövaren springer/skidar 200-400 m på barmark/snö. Om utövaren behöver ha med en hjälpande person som håller emot hunden är det självklart ok.
Används till nybörjaren eller barn.

Längre program – Utövaren springer/skidar ca 1 km, tar sig in till en ”depå” och antingen byter fordon (scooter/cykel/pulka) eller simulerar ett byte för att sedan springa/skida vidare samma slinga. För den som provat draghund tidigare och kan röra sig lite längre.

Draghundskombon – Det ska vara både roligt och lärorikt med draghund. Kombon passar den enskilde men även om en hel grupp ska ta Draghundsmärket och kan med fördel förläggas på en klubbträning. Moment som ska ingå i kombon är start, hundkörning och säker omkörning (både att köra om OCH bli omkörd). För träningsgruppen som tränar draghund oftare.

Föreningen utser en märkesansvarig som är den som beställer märken och är kontaktperson mot Svensk Draghundsportförbundet. Den ansvariga kan ha fler medhjälpare som ser till att träningsgrupperna och programmen utförs korrekt och utefter reglerna. Den ansvariga ser även till att redovisningsblanketten fylls i på ett korrekt sätt och skickar in den.