Team Sweden

Team Sweden (TS) är en grupp av elitaktiva som satsar och aspirerar på en landslagsplats till internationella mästerskap. Inför varje säsong ses TS över och nytt TS beslutas.

TS är uppdelat enligt följande: TS Nordisk/Canicross/bike och TS Släde/kickbike/rig med tillhörande Förbundskapten och assisterande förbundskapten, d.v.s. två ledare till varje TS.

Samtliga aktiva inom TS ska vara väl införstådda med den plan som gäller för året och vilka krav som ställs på medlemmarna, detta regleras via kontrakt.

Att ingå i Team Sweden ger inte per automatik en plats i landslag till internationella mästerskap, den uttagningen sker separat.
 
Man tittar på följande kriterier när det gäller uttagning till Team Sweden eller landslag:
  • Resultat tävlingar 
  • Sportsligt uppträdande
  • Teamkänsla/Laganda
  • Ambition
  • Kapacitet
  • Idrottsligt engagemang
  • Hundmaterial och god djurhållning
  • Säsongen som helhet