Gunilla Pöchhacker
Förbundsordförande
 
Mer Info..
Hans Pettersson
Vice Ordförande
Arrangemang, Bredd och Motion
Mer Info..
Maria Stoltz
Ledamot
Ungdom
Mer Info..
Anna Berglund
Ledamot
Elit
Mer Info..
Magnus Eklund Engvall
Ledamot
Regelverk, Domare, Djuromsorg, Antidoping
Mer Info..
Mats Eliasson
Ledamot
Utvecklingskommittén
Mer Info..
Anna Lindberg
Ledamot
Utbildning, Kommunikation, Marknadsföring
Mer Info..