Gunilla Pöchhacker
Förbundsordförande
 
Mer Info..
Anna Lindberg
Vice Ordförande
Mästerskap, Kommunikation och Marknadsföring
Mer Info..
Hans Gunnarsson
Ledamot
Ungdom, Antidoping, Djuromsorg och Sponsring
Mer Info..
Anna-Carin Lönn
Ledamot
Utbildning, Bredd- och Motionsarrangemang
Mer Info..
Johanna Adolfson
Ledamot
Elit och Mentorer
Mer Info..
Alf Hallén
Ledamot
Domare, Regler och Para
Mer Info..
Vakant
Ledamot
 
Mer Info..