Gunilla Pöchhacker
Förbundsordförande
 
Mer Info..
Hans Pettersson
Vice Ordförande
Tävlingsarrangemang
Mer Info..
Anna Lindberg
Ledamot
Kommunikation, Marknadsföring, Utvecklingskommittén
Mer Info..
Anna Berglund
Ledamot
Elit
Mer Info..
Alf Hallén
Ledamot
Domare, Regler, Bredd, Motion, Para
Mer Info..
Amanda Gardelin
Ledamot
Utbildning, Djuromsorg, Antidoping
Mer Info..
Hans Gunnarsson
Ledamot
Ungdom
Mer Info..