Gunilla Pöchhacker
Förbundsordförande
 
Mer Info..
Hans Pettersson
Vice Ordförande
Arrangemang, Bredd och Motion
Mer Info..
Maria Stoltz
Ledamot
Ungdom
Mer Info..
Anna Berglund
Ledamot
Elit
Mer Info..
Mats Pettersson
Ledamot
.
Mer Info..
Mats Eliasson
Ledamot
Utvecklingskommittén
Mer Info..
Anna Lindberg
Ledamot
Utbildning, Kommunikation, Marknadsföring
Mer Info..