Nationellt dopingreglemente för Hund

Nationella Dopingkommissionen för Hund (NatDopK)är en samverkan mellan Svenska kennelklubben (SKK), Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund (SHCF) och Svenska Draghundsportförbundet (SDSF). Det internationella draghundsportförbundet (IFSS) har också antidopingföreskrifter för hund, men våra nationella har en strängare förbudslista så det är den som gäller för tävlingar i Sverige, även internationella tävlingar. Vid tävlingar utomlands måste även svenska förare för sina hundar följa det svenska regelverket.

Det nationella antidopingreglementet för hund finns på SKKs hemsida 

Gäller det frågor om preparat för hund så kan man söka rätt på ATC-nummer på Fass.se eller genom att fråga på Ditt apotek. Sedan går Du in på SKK:s hemsida enligt länk ovan och försöker hitta rätt i ATC-listan där.

Tänk på att Du inte med namn kan hitta homeopatmedel, naturmedel, naturläkemedel och naturligtvis inte heller diverse andra behandlingsmetoder i ATC-listan. Den omfattar bara läkemedel.

Frågor kan skickas till SDSF´s kansli.

För vissa behandlingar/läkemedel kan dispens sökas, vilket görs på särskild blankett till SKKs kansli.