Idrottslyftet, som under många år gett oss ekonomiska möjligheter att kunna utveckla och bedriva ungdomsverksamheten, har ersatts av ett nytt projektstöd som syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen med projektstöd barn- och ungdom är att:
• Stärka idrotten i idrottssvaga områden
• Att få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
• Att föreningen har utbildade barn- och ungdomsledare

Nytt för i år är att draghundsföreningar söker detta stöd hos sitt RF-SISU distrikt och inte hos Draghundsportförbundet. Här finner du kontaktuppgifter till RF-SISU distrikten. 

Det ni kan söka stöd för år 2020-2021 är:
Målgrupp: Ungdomar 13-20 år
Områden:
• utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
• anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
• utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.
Aktivitetsledare för barn och ungdomar:
• Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Hos RF-SISU distrikten kan ni även söka stöd för:
• Projektstöd barn- och ungdomsidrott för att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar fler idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen
• Projektstöd för idrottsövergripande utbildningar
• Projektstöd inkludering för barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Anläggningsstöd
Hos RF-SISU distriktet kan ni fortsatt även söka projektstöd till anläggningssatsningar.

Läs mer om bidrag på rf.se