Söka projektmedel och stöd

Återstartsstöd

Svenska Draghundsportförbundet har erhållit 1 910 000 kr för att återstarta draghundsverksamheten efter pandemin. Prioriterade områden kommer vara tävlingsverksamhet och utbildning.

För att få i gång tävlingsverksamheten, dvs få fler arrangörer och tävlingstillfällen inom alla stilar erbjuder vi bidrag i form av en fast summa samt bidrag för antalet starter.

Vi kommer även att göra en satsning på våra domare, vilket innebär att förbundet via domarkommittén kommer kunna ha en extra domare på våra tävlingar utan att det belastar föreningens tävlingsbudget. Syftet är att ge fler domare möjlighet att komma ut och döma och därmed samla på sig erfarenhet.

Som en del i utbildningssatsningen kommer arrangörer av fysiska grönt kort utbildningar att erhålla särskilt bidrag.

Vi vill även uppmuntra föreningar att komma igång med sin verksamhet och erbjuder bidrag för att genomföra en föreningsträff vars syfte är att föreningen ska kunna återsamlas efter pandemin och planera för en verksamhet efter pandemi.

Det kommer även att finnas möjlighet att ansöka om arrangemangsbidrag särskilt riktat mot återstart, tex prova på, uppvisning, mässdeltagande mm.

Förbundet kommer att avsätta en mindre del för att på olika sätt, vid behov kunna stötta föreningar, tex mentorer som stöd när man ska arrangera sin tävling.

Följande fördelningsnyckel gäller:
Barmarkstävling: 2 000 kr + 25 kr/start/dag
Nordisk tävling: 4 000 kr + 25 kr/start/dag
Släde MD/S 8 000 kr + 25 kr/start/dag
Släde LD 15 000 kr + 25 kr/start/dag

Bidrag för fysisk grönt kort utbildning: 2 000 kr, en utbildning per förening

Bidraget för föreningsträff: 1 500 kr, en träff per förening

Detta gäller from 1 juli 2021 tom sista december 2023, dvs även retroaktivt. Ansökan av bidrag sker genom att föreningen kontaktar SDSF kansli via mail och berättar vad man ämnar genomföra eller redan har genomfört. Utbetalning av tävlingsbidragen sker så snart resultatlistor rapporterats enligt rutin. En tävling per stil och förening gäller för det fasta bidraget, dvs en förening som har tre separata tävlingar, barmark, nordisk och släde kan erhålla tre fasta bidrag. Den delen av bidraget som baseras på antalet starter erhålls för alla starter som sker under säsongen, dvs även om föreningen har flera tävlingar i samma stil. SM tävlingar omfattas inte. För Grönt kort utbildning utbetalas bidraget när förening mailar information om att utbildningen är slutrapporterad till SISU.

Vid frågor eller ansökan är ni välkomna att kontakta SDSF kansli, sdsf@draghundsport.se.

Projektmedel

Idrottslyftet, som under många år gett oss ekonomiska möjligheter att kunna utveckla och bedriva ungdomsverksamheten, har ersatts av ett nytt projektstöd som syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Även i år söker draghundsföreningar detta stöd hos RF-SISU, information finner ni här.

Det ni kan söka stöd för är:
• Uppstart och rekrytering
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
• Utbildning via förbundet

Hos RF-SISU distrikten kan ni även söka stöd för:
• Projektstöd barn- och ungdomsidrott för att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar fler idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen
• Projektstöd för idrottsövergripande utbildningar
• Projektstöd inkludering för barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Anläggningsstöd
Hos RF-SISU distriktet kan ni fortsatt även söka projektstöd till anläggningssatsningar.

Läs mer om bidrag på rf.se