Antidopinginformation

Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) är ett av Riksidrottsförbundets (RF) specialförbund. Förare ansluten till klubb som är ansluten till SDSF, förare med tävlingslicens från SDSF och deltagare i tävling arrangerad av klubb ansluten till SDSF måste därför följa World Anti-Doping Agencys (WADAs) antidopingreglemente. Det hittar man på Antidoping Sveriges hemsida.

Beträffande antidopingreglemente för hund se särskild rubrik i denna flik.