Vad är det? Måste man ha det?

Driver Identification Number (DID-nr) är obligatoriskt om man ska tävla på internationella mästerskap och för att få tillgodoräkna sig poäng i Europacup (ECp) eller Worldcup (WCp). Det är däremot inget krav att ha ett DID-nr för att få köra en ECp/WCp tävling men man kan då inte tillgodoräkna sig poängen. 

Det är inte ett krav att ha DID-nr för att starta på en tävling utomlands om inte arrangören kräver det.

Du måste anmäla att du vill ha DID-nr senast 10/8 för Barmarkssäsongen, och senast den 10/12 för Vintersäsongen. 

Man behöver bara registrera ett DID-nr per år (1 juni-31 maj), om du skaffar ett inför barmarkssäsongen, så gäller det för hela tävlingssäsongen (t.o.m. 31/5). DID-nr börjar gälla då det registrerats hos IFSS (International Federation of Sleddog Sports), d.v.s. du kan bara tillgodogöra dig de ECp/WCp-poäng du fått efter att ditt nummer är registrerat.

Tänk på att registrera ditt DID-nr i god tid! 
Förbundet gör samlade inbetalningar till IFSS den 10/8 och den 10/12. Om du vill vara med och kämpa om ECp/WCp-poäng, har som mål att bli uttagen till internationella mästerskap, tävla Masters-klasser eller tävla utomlands där arrangören kräver DID-nummer ska du sätta in 450 kr före 10/8 (för barmarkstävlingar) eller före 10/12 (för snötävlingar) på Svenska Draghundsportförbundets Bg 5461-8897 samt maila uppgifter enligt nedan. 

  • När du betalat in avgiften skickar du ett mail till sdsf@draghundsport.se med information om att du betalat, samt namn, födelsenr och e-postadress.

Det går att registrera DID-nr även vid andra tillfällen, men avgiften är då 700 kr p.g.a. det extraarbete som detta kräver.

Du får inget pappersbevis att du har ett DID-nr, alla registrerade DID-nr går att läsa på IFSS hemsida. Länk till IFSS sida med DID-nr.

Allt internationellt tävlande skall rapporteras in till SDSF:s kansli via e-post (sdsf@draghundsport.se). Detta är en praxis som Riksidrottsförbundet lagt fast. Den information som du skall uppge är: Namn, FID-nr, adress, telefonnummer samt arrangör, tävlingsort, datum och land.