DID nummer

Vad är det? Måste man ha det?

Driver Identification Number (DID nummer) är obligatoriskt om man ska tävla på internationella mästerskap och för att få tillgodoräkna sig poäng i Europacup (ECp) eller Worldcup (WCp). Det är däremot inget krav att ha ett DID nummer för att få köra en ECp/WCp tävling i Sverige men man får då inte tillgodoräkna sig poängen. För att kunna ha ett DID nummer för Sverige ska du varit bosatt i Sverige minst 24 månader.

Det är inte ett krav att ha DID nummer för att starta en tävling utomlands om inte arrangören kräver det.

Du måste anmäla att du vill ha DID-nr senast 10/8 för barmarkssäsongen, och senast den 10/12 för snösäsongen. 

Ditt DID nummer är giltigt hela säsongen (1 juni-31 maj), samma nummer för barmark och snö.
Om du anmäler och betalar för ett DID nummer inför barmarkssäsongen, så gäller det för hela tävlingssäsongen (t.o.m. 31/5).

DID nummer börjar gälla då det registrerats hos IFSS (International Federation of Sleddog Sports), d.v.s. du kan bara tillgodogöra dig de ECp/WCp-poäng du fått efter att ditt nummer är registrerat och aktiverat.

Tänk på att registrera ditt DID nummer i god tid! 

Förbundet gör samlade inbetalningar till IFSS den 10/8 och den 10/12. Om du vill vara med och kämpa om ECp/WCp-poäng, har som mål att bli uttagen till internationella mästerskap, tävla Masters-klasser eller tävla utomlands där arrangören kräver DID-nummer ska du sätta in 500 kr före 10/8 eller före 10/12 på Svenska Draghundsportförbundets Bg 5461-8897 samt maila uppgifter enligt nedan. 

  • När du betalat in avgiften skickar du ett mail till sdsf@draghundsport.se med information om att du betalat, samt namn, födelsedatum, e-postadress och ev DID nummer. 

Det går att registrera DID nummer vid andra tillfällen, men avgiften är då 700 kr på grund av det extraarbete som detta kräver.

Man får inget pappersbevis, förteckning på registrerade DID nummer hittar ni på IFSS hemsida. Länk till IFSS sida med DID-nr.

Allt internationellt tävlande skall rapporteras in till SDSF:s kansli via e-post (sdsf@draghundsport.se). Detta är en praxis som Riksidrottsförbundet lagt fast. Den information som du skall uppge är: Namn, FID-nr, adress, telefonnummer samt arrangör, tävlingsort, datum och land.