Vad är det? Måste man ha det?

Driver Identification Number (DID-nr) är obligatoriskt om man ska tävla på internationella mästerskap och för att få tillgodoräkna sig poäng i Europacup (ECp) eller Worldcup (WCp). Det är däremot inget krav att ha ett DID nummer för att få köra en ECp/WCp tävling men man får då inte tillgodoräkna sig poängen. 

Det är inte ett krav att ha DID nummer för att starta en tävling utomlands om inte arrangören kräver det.

Du måste anmäla att du vill ha DID-nr senast 10/8 för barmarkssäsongen, och senast den 10/12 för snösäsongen. 

Om du inte har ett DID nummer får du ett som är unikt just för dig när du betalat in avgiften.
Ditt DID nummer är giltigt hela säsongen (1 juni-31 maj), du betalt in för.
Om du skaffar ett inför barmarkssäsongen, så gäller det för hela tävlingssäsongen (t.o.m. 31/5).
Ditt DID nummer blir ogiltigt (31/5) efter den säsong du betalt för, men aktiveras igen om du betalar för nästkommande säsong.
Gör du ett tävlingsuppehåll ett år/säsong behöver du inte betala in. Ditt DID nummer finns kvar och kan aktiveras igen när du vill.
DID-nr börjar gälla då det registrerats hos IFSS (International Federation of Sleddog Sports), d.v.s. du kan bara tillgodogöra dig de ECp/WCp-poäng du fått efter att ditt nummer är registrerat och aktiverats.

Tänk på att registrera ditt DID-nr i god tid! 
Förbundet gör samlade inbetalningar till IFSS den 10/8 och den 10/12. Om du vill vara med och kämpa om ECp/WCp-poäng, har som mål att bli uttagen till internationella mästerskap, tävla Masters-klasser eller tävla utomlands där arrangören kräver DID-nummer ska du sätta in 450 kr före 10/8 (för barmarkstävlingar) eller före 10/12 (för snötävlingar) på Svenska Draghundsportförbundets Bg 5461-8897 samt maila uppgifter enligt nedan. 

  • När du betalat in avgiften skickar du ett mail till sdsf@draghundsport.se med information om att du betalat, samt namn, födelsenr och e-postadress. Informera även om det är en första registrering av ett DID nummer, eller om du redan har ett och önskar aktivera det igen. Har du redan ett DID nummer, ange det också i ditt mail.

Det går att registrera DID-nr även vid andra tillfällen, men avgiften är då 700 kr p.g.a. det extraarbete som detta kräver.

Du får inget pappersbevis att du har ett DID-nr, alla registrerade DID-nr går att läsa på IFSS hemsida. Länk till IFSS sida med DID-nr.

Allt internationellt tävlande skall rapporteras in till SDSF:s kansli via e-post (sdsf@draghundsport.se). Detta är en praxis som Riksidrottsförbundet lagt fast. Den information som du skall uppge är: Namn, FID-nr, adress, telefonnummer samt arrangör, tävlingsort, datum och land.