Utbildning

Kunskap är en lätt börda.

Utbildning är en mycket viktig del i klubbarnas och draghundsportens framtida utveckling.
Svenska Draghundsportförbundet har tillsammans med SISU idrottsutbildarna ett stort utbud av utbildningar på alla nivåer över hela Sverige.

Utbildningar som anordnas i Svenska Draghundsportförbundet regi annonseras via hemsidan och Facebook. Anmälan görs av föreningen.

     Planerade utbildningar 2022/2023

  • Domarutbildning hösten 2022
  • Tävlingsarrangörsutbildning - Tävlingsledare hösten 2022
  • Instruktörsutbildning Grönt kort, våren 2023 

Aktuella utbildningar och andra aktiviteter i föreningsregi hittar du under föreningsaktiviteter.

Vill din klubb arrangera kurs? Tag kontakt med Anna Lindberg, Utbildningsansvarig i SDSF för tips och råd.