Utbildning

Kunskap är en lätt börda.

Utbildning är en mycket viktig del i klubbarnas och draghundsportens framtida utveckling.
Svenska Draghundsportförbundet har tillsammans med SISU idrottsutbildarna ett stort utbud av utbildningar på alla nivåer över hela Sverige.

Utbildningar som anordnas i Svenska Draghundsportförbundet regi annonseras via hemsidan och Facebook. Anmälan görs av föreningen.

     Planerade utbildningar och träffar 2023/2024

  • Tidtagarutbildning SSF Timing med chip, anordnas utifrån behov, kontakta kansliet.
  • Domarutbildning 20-22/1-2023, inbjudan finner ni här.
  • Nybörjarkurs Draghundsport, 18/4, 25/4 och 2/5 2023. Inbjudan finner du här
  • Instruktörsutbildning Grönt kort, augusti 2023. Inbjudan finner du här.
  • Digital föreläsning med Victor Sinding Larsen, 28/9 kl:19,00. Anmäl dig via denna länk
  • Digital Temakväll för nybörjare med Jaana Tengman, 4/10 kl:20,00. Anmäl dig via denna länk.
  • Föreningskonferens 25-26/11 2023. Inbjudan finner ni här.
  • Tävlingsarrangörsutbildning - Tävlingsledare, 2024

Aktuella utbildningar och andra aktiviteter i föreningsregi hittar du under föreningsaktiviteter.

Vill din klubb arrangera kurs? Eller har du önsklmål på att någon specill kurs eller utbildning ska hållas? Tag kontakt med Anna-Carin Lönn, Utbildningsansvarig i SDSF för tips och råd.