Kunskap är en lätt börda.

Utbildning är en mycket viktig del i klubbarnas och draghundsportens framtida utveckling.
Svenska Draghundsportförbundet har tillsammans med SISU idrottsutbildarna ett stort utbud av utbildningar på alla nivåer över hela Sverige.

Utbildningar som anordnas i Svenska Draghundsportförbundet regi annonseras via hemsidan och Facebook. Anmälan görs av föreningen.

     Planerade utbildningar 2020/2021

  • Tävlingsarrangörsutbildning - Tävlingsledare 14-15 november, plats/platser meddelas senare. För mer info se nedan.
  • Instruktörsutbildning Grönt kort, planeras april/maj 2021

Aktuella utbildningar och andra aktiviteter i föreningsregi hittar du under föreningsaktiviteter.

Vill din klubb arrangera kurs? Tag kontakt med Anna Lindberg, Utbildningsasvarig i SDSF för tips och råd.

Inbjudan tävlingsledarutbildning:

Den 14-15 november planerar SDSF att arrangera en tävlingsledarutbildning. Kursen kommer vara både teoretisk och praktisk med tanken att samla er efter regioner för att minska resandet i dessa tider. Den teoretiska delen kommer troligen ske digitalt gemensamt för alla och de praktiska delarna kommer ske utspritt i landet där ni går igenom hur man praktiskt bygger upp ett tävlingsområde.

Anmälan sker via er förening till SDSFs kansli, sdsf@drahundsport.se Anmälan ska innehålla namn, förening och din geografiska utgångspunkt.
Sista anmälan måndag 26/10.

När anmälningstiden gått ut återkommer vi till er med vart i landet ni kommer att samlas i mindre grupper.