Utbildning

Kunskap är en lätt börda.

Utbildning är en mycket viktig del i klubbarnas och draghundsportens framtida utveckling.
Svenska Draghundsportförbundet har tillsammans med SISU idrottsutbildarna ett stort utbud av utbildningar på alla nivåer över hela Sverige.

Utbildningar som anordnas i Svenska Draghundsportförbundet regi annonseras via hemsidan och Facebook. Anmälan görs av föreningen.

     Planerade utbildningar 2022/2023

  • Tidtagarutbildning SSF Timing med chip, 17/9, inbjudan finner ni här.
  • Domarutbildning 20-22/1-2023, inbjudan finner ni här. 
  • Tävlingsarrangörsutbildning - Tävlingsledare, 22/11, 29/11 och 7/12, inbjudan finner ni här. 
  • Instruktörsutbildning Grönt kort, våren 2023 

Aktuella utbildningar och andra aktiviteter i föreningsregi hittar du under föreningsaktiviteter.

Vill din klubb arrangera kurs? Eller har du önsklmål på att någon specill kurs eller utbildning ska hållas? Tag kontakt med Amanda Gardelin, Utbildningsansvarig i SDSF för tips och råd.