Svenska Draghundsportförbundet

BAKGRUND
Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) skall arbeta aktivt för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätthålla en uppdaterad plan för antidopingarbetet som överensstämmer med de av Riksidrottsförbundet (RF) beslutade åtgärderna för att bekämpa all typ av doping. 
Vidare skall SDSF samverka med det internationella draghundsportförbundet (International Federation of Sleddogsport; IFSS) och dess medlemsländer för att motverka spridning och bruk av doping för att behålla en dopingfri idrott också i framtiden.
Arbetet mot doping gäller både doping av idrottsutövare och hundar. Inom antidopingarbetet gällande hund sker ett samarbete inom ramen för Nationella Dopingkommissionen där Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralorganisation och SDSF samverkar och utfärdar nationella antidopingregler. Gällande doping av hundar så gäller utöver att prestationsförbättrande medel och åtgärder är förbjudna, djurskyddsaspekten. Tävlande med sjuka djur är förbjudet. För detaljer hänvisas till IFSS (www.sleddogsport.net)  hemsida och Svenska Kennelklubbens hemsida (www.skk.se).

ORGANISATION
- Förbundsstyrelsen utfärdar övergripande riktlinjer och direktiv för antidopingarbetet och utser antidopingansvarig.
- Ordförande i förbundsstyrelsen har det yttersta operativa ansvaret för genomförandet av antidopingarbetet.
- Antidopingansvarig inom förbundet har ansvaret för att riktlinjer och antidopingprogram marknadsförs och sprids. Antidopingansvarig bör ha medicinsk kompetens.
- Det internationella förbundet (IFSS) har en antidoping committee med uppgift att årligen se över och uppdatera antidopingreglementet, att hålla regler och procedurer uppdaterade i förhållande till WADAs,  att vara rådgivande till medlemsorganisationer i dopingfrågor samt att följa upp dopingfall som blivit kända. Antidopingansvarig i det svenska förbundet är Owe Johnson som också är förbundsläkare. Han deltar i antidopingarbetet i det internationella förbundet.
-Kontaktperson i dopingfrågor är generalsekreteraren i SDSF

JURIDISKA ASPEKTER
Idrottsutövare som befinns dopad, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, bestraffas enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommission. Domslut kan överklagas till, Riksidrottsnämnden (RIN). I vissa fall kan överklagande ske till den internationella skiljedomstolen Court of Arbitration for Sport (CAS)
Mer om bestraffningar finns på RF:s och IFSS:s hemsidor. Bestraffning kan ådömas även annan person som hindrar eller försvårar genomförande av dopingkontroll eller på annat sätt bryter mot föreskrifterna för genomförande av dopingkontroll genom att inte följa dopingkontrollants anvisningar.

Vad händer om provet på hund är positivt?

Vid positivt testresultat är det SDSF:s ordförande
- som handlägger ärendet 
- som informerar förbundets styrelse, förbundskaptener och ansvarig förbundsläkare 
- samt ansvarar för att direkt kontakt tas med den aktive och meddelar honom/henne tävlingsförbud tills dess att ett beslut föreligger. 
- Ordförande ansvarar för att denna information ges konfidentiellt till den aktives förening. 
Antidopingansvarig i SDSF utreder ärendet och ger förbundsstyrelsen ett underlag för beslut. Förbundsstyrelsen fattar beslut om bestraffning. I det fall antidopingansvarig är ledamot av förbundsstyrelsen får vederbörande inte delta i beslutet. Beslutet kan överklagas till riksidrottsnämnden (RIN)

Elit inom landslag och Team Sweden får skriva kontrakt som innehåller överenskommelse om att avstå från doping, redovisa ev. läkemedel som används och ev. kosttillskott, samt att vara informerad om dopingreglementen både gällande utövare och tävlingsredskapen (hundar). I landslagskaptenernas kontrakt ingår att aktivt arbeta mot doping.

Läger för eliten rapporteras avseende tid och plats till Svensk Antidoping. Ansvarig för detta är elitansvarig.

DOPINGKONTROLLER
Draghundsporten kräver av utövaren en långvarig fysisk insats, med hög muskulär kapacitet, bra syretransport, bra balans och förmåga att fatta snabba beslut. Dopingrisken gäller framför allt medel som ökar muskeluppbyggnad (ex. anabola steroider och tillväxthormon) och medel som ökar syretransporten (ex. bloddoping, erytropoetinanaloger, kobolt ). Vid långdistans i slädestil utsätts föraren för sömnbrist vilket innebär att det finns risk för doping med centralstimulerande medel.

Det finns inga starka ekonomiska eller andra incitament för doping av utövare eller av hundar. Risken för att bli dopad av kosttillskott är den stora risken.

I första hand bör prover tas vid nationella mästerskap och andra stora tävlingar som är uttagningstävlingar inför internationella mästerskap.

Det internationella förbundet tar dopingprover vid EM och VM. 80 tester har genomförts de senaste 10 åren, två av dessa har varit positiva (spansk utövare 2010 med marijuana och svensk utövare 2015 med anabol steroid).

I nuläget ser vi inga skäl för vare sig förbundet eller enskilda föreningar att begära ytterligare provtagning från Svensk Antidoping.

HANDLINGSPROGRAM
- Antidopingprogrammet uppdateras årligen. Ansvarig: förbundsstyrelsen.

- Elitgruppen, förbundsläkare och antidopingansvarig skall upprätta en årlig plan för att skapa en uppdaterad och fördjupad kunskap till alla i Team Sweden och landslag.
Samtliga landslagsgrupper informeras i samband med samlingar av landslag och team Sweden. I samband med träningsläger informeras ungdomar och övriga tävlingsaktiva (obligatorisk programpunkt). Information till övriga tävlingsaktiva sprids via hemsidan. 

I samtliga ledar- och tränarutbildningar finns med moment omkring antidoping.

Föreningarna ska stimuleras att genomföra  Svensk Antidopings utbildning ”vaccinera klubben”

Avtal
Samtliga tävlande som blir uttagna i landslag eller team Sweden får underteckna ett avtal som innehåller avsnitt om att de skall känna till RF:s antidopingregler(utövare) och förbundets antidopingregler (hund). Samtliga i Team Sweden uppmanas att genomföra Svensk Antidopings utbildning "RenVinnare". I kontraktet framgår också att om man ertappas med dopingförseelse så blir man omedelbart utesluten och ersättningsskyldig för de kostnader förbundet haft för individen vid det aktuella uppdraget.

Uppdaterad: 2021-11-17