Utvecklingskommitté

Utvecklingskommittén är det forum dit aktiva kan vända sig för att ge synpunkter och idéer kring vår idrott. I utvecklingskommitténs uppdrag ingår att fånga upp synpunkter, ta fram förslag om förändringar för att utveckla vår idrott, genomföra aktiviteter som tex aktivitetshelg samt stötta förbundsstyrelsen och föreningarna i deras verksamhet.

Här finner du kontaktuppgifter till ett antal mentorer, de är tänkta att vara bollplank, kunna stötta och ge tips för att er förening ska komma igång med olika aktiviteter.

Utvecklingskommittén når du via e-post, utveckling@draghundsport.se


Presentation av kommittén

Hans Gunnarsson, ordförande i utvecklingskommittén, kommer med mycket idéer för att utveckla sporten, tävlar barmark med tidigare Riesen Schnauzer och numer med scandinavian hounds.


Magnus Karlsson, tävlar aktivt på tävlingar såväl internationellt som nationellt med sina brukshundar.

Drivkraftig med stort engagemang.


Ankie Laursén, ordförande i Svenska Polarhundsklubben Södra Distriktet. Haft samojed sedan 1996 och tävlade då mycket både i lydnad och bruks men draget fanns med redan fast på hobbynivå.

Ju mer intresset ökade tog draget överhanden och i dag tävlar vi både barmarksstil och slädhundsstil fortfarande med samojed.


Amanda Gardelin, tävlar canicross med både border collie och scandinavian hound.

Engagerad i att utveckla sporten.


Britta Agardh, är projektledare för Svenska Brukshundklubbens "Upp och hoppa- Sund med hund.
Hon har lång erfarenhet inom området fysträning både för hund och människa".


Rapporter från undersökningar gjorda av Utvecklingskommittén: