Segebadenplaketten statuter

 1. Segebadenplaketten har av Segebaden – Berg AB instiftats år 1974 till minne av direktör Ugo von Segebadens svenska pionjärarbete inom draghundsporten.
 2. Segebadenplaketten utdelas i en valör.
  Segebadenplaketten är i storlek 52 ggr 72 mm och upptar hund med pulka och hundförare med fjällmotiv i bakgrunden samt texten SEGEBADENPLAKETTEN och SVENSKA DRAGHUNDSPORTFÖRBUNDET.
  Segebadenplaketten kan tilldelas den, som genom framstående arbete eller framgångsrika nationella och internationella tävlingsframträdanden gagnat draghundsporten och härigenom främjat Svenska draghundsportförbundets draghundsverksamhet.
  För förtjänstfulla insatser inom internationell tävlingsverksamhet kan Segebadenplaketten tilldelas medlem i utländsk med Svenska draghundsförbundet samarbetande organisation.
  Svenska draghundsportförbundets styrelse beslutar om tilldelning av Segebadenplaketten. Beslutet skall åtföljas av en motivering.
 3. Utdelandet av Segebadenplaketten och diplom skall äga rum i samband med Svenska draghundsportförbundets årsstämma.

1987 när Svenska Draghundsportförbundet bildades, övertogs Segebadenplaketten från Svenska Brukshundklubben.