Digitalt bibliotek

På WADA:s hemsida finns ett nytt digitalt bibliotek där man kan finna antidopingmaterial från över 30 länder. De flesta är på det egna landets språk men man kan ändå få en uppfattning om vilken typ av information som finns.
Här finns också adressuppgifter till ländernas antidopingorganisationer.

Gå till biblioteket (WADA:s hemsida)