Om man vill leta själv är det nödvändigt att man frågar veterinären eller apotekspersonalen efter den fullständiga ATC-koden för det preparatet. Man kan även själv slå upp det under www.fass.se, i förekommande fall fortsätta genom att där klicka på ”FASS om djurläkemedel”.

Sedan kan man själv med ledning av bokstäver och siffror i koden försöka hitta sitt preparat via huvudrubriker, underrubriker, preparatgrupper och verksam beståndsdel.

Vi kan ta ett exempel:
Du har fått Rimadyl vet. tabletter på recept.  ATC-koden är QM01AE91.
Q före koden anger att det är ett preparat registrerat för djur.
Andra bokstaven talar om vilken huvudgrupp läkemedel man skall leta under, i detta fall M / QM Rörelseapparaten.
Huvudgrupperna står i menyraden till vänster i bilden.
Under Rörelseapparaten går vi nu till rubriken QM01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel.
Sedan till underrubriken QM01A Icke steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel (NSAID).
Därefter vidare till preparatgruppen QM01AE Propionsyraderivat och slutligen till den verksamma substansen QM01AE91 Karprofen (Rimadyl vet.)
Karenstiden visar sig vara 28 dygn, om man jämför färgmarkeringen med den längst ner på sidan.
Lätt som en plätt, eller hur? Nåja, med litet träning, så går det nog bättre. Men utan koden så är det helt omöjligt för den utan medicinsk eller farmacevtisk utbildning att hitta i listan.