Till förbundsstämman 2021

Kjell Ek, Sammankallande
Nybro DHK
kjell.ek@draghundsport.se
070-302 63 80 


Liselott Gustavsson
Umeå DHK
liselott@gustafssonsror.se


Malin Sundin Grindal
SPHK Gävle Dala
malin_sundin@hotmail.com
070-639 85 36


Jonas Danvind
Östersund Draghund IF
jonas.danvind@miun.se