Att arrangera

När ni som förening funderar på att arrangera något så finns det stöd att få. Det finns mentorer som gärna delar med sig av sina erfarenheter och i arrangemangspärmen finns många råd. Ett ekonomiskt stöd går att söka i form av arrangemangsbidrag.

Mentorer:

SDSF’s mentorer finns till för er som förening. De har gemensamt en bred kompetens inom allt från draghundsträning, tävlingsarrangemang, föreningsteknik, barn- och ungdomsverksamhet etc. Har ni frågor eller vill ha bollplank för att utveckla nya ideér i eran förening tveka inte att kontakta vår mentorskoordinator för att hitta rätt kunskap för er förening, givetvis går det även bra att ta direktkontakt med en specifik mentor.

Mentorskoordinator: Johanna Adolfson, johanna.adolfson@draghundsport.se ,070-228 09 26

Här finner ni kontaktuppgifter till mentorer inom SDSF. 

Arrangemangsbidrag:

Föreningar anslutna till SDSF har möjlighet att söka arrangemangsbidrag. Syftet med arrangemangsbidrag är att stödja arrangemang ekonomiskt då särskilda behov finns. Med särskilda behov menas t ex:

• Kostnader som ligger utanför normal budget, exempelvis någon form av investering eller åtgärd som måste göras för att arrangemanget ska gå runt ekonomiskt.

• Stöd för föreningar som vill arrangera en ny tävling eller aktivitet, nya föreningar premieras för att starta upp en verksamhet.

• Stöd för veterinärkostnader på arrangemang där krav på veterinär föreligger.

• Stöd för aktivitet som tydligt gynnar idrotten, exempelvis seminarier eller utbildningsinsatser för medlemmar.   

All ansökan ska ske via blankett ”Ansökan om arrangemangsbidrag” som finns länkad. Denna ska tillsammans med budget och eventuellt andra relevanta bilagor insändas till kansliet via mail sdsf@draghundsport.se.

Ansökan kommer då handläggas och ni kommer får ett förhandsdbesked om bidragets storlek.

Efter genomfört arrangemang ska en redogörelse för arrangemanget insändas tillsammans med ekonomiskt utfall och andra relevanta bilagor (vid tävling ska exempelvis resultat vara inrapporterade). Skulle det uppstått oförutsedda händelser/kostnader som ej kunnat förutspås och som kraftigt påverkat arrangemangets ekonomi kan ni i samband med detta söka ett höjt bidrag. Efter att dessa uppgifter inkommit fastställs beslut och ersättning utbetalas.

Vid frågor kontakta arrangemangsansvarig Anna-Carin Lönn, anna-carin.lonn@draghundsport.se.

Världs cuptävlingar(WCP):

Är ni sugna på att få WCP-status på eran tävling? Ansökan om detta ska först skickas till SDSF`s kansli, sdsf@draghundsport.se, genom blanketten "Ansökan om WCP-tävling". För barmarkstävlingar ska detta göras senast den 1/6 och för nordiska- och slädtävlingar senast den 1/9.

Efter ansökningstidens utgång så fördelar SDSF:s förbundsstyrelse vilka arrangemang i Sverige som får ansöka om WCP-status hos det internationella förbundet, IFSS. De föreningar som SDSF:s utsett skickar därefter en ansökan till IFSS och ett intyg från SDSF, bifogas till ansökan. Ytterligare information om WCP och hur en ansökan till IFSS går till finns på IFSS hemsida.

Mästerskap:

SDSF genomför årligen Svenska Mästerskapen enligt beslut på förbundsstämman, praxis är att besluta om SM i samtliga grenar undantaget lina lång och pulka lång som körs växelvis varannat år.

Är eran förening intresserade av att arrangera att kommande SM-tävlingar skickar ni in en ansökan till SDSF’s kansli, sdsf@draghundsport.se, genom blanketten "Ansökan om arrangerande av mästerskap". Vid frågor ta kontakt med mästerskapsansvarig Anna Lindberg, anna.lindberg@draghundsport.se.

Utbildning/information:

Kopplat till arrangemang erbjuder SDSF utbildningar för tävlingsfunktionärer inom funktionerna domare, tävlingsledare och tidtagning. I dokumentarkivet finner ni även dokumentet "Arrangörshandledning" som löpande uppdateras med praktisk information inför genomförande av tävling.