Riktlinjer-Utbildning-Stöd

Här har vi samlat information om hur barn- & ungdomsverksamheten fungerar i SDSF samt vilka typer av stöd det finns för barn- & ungdomsidrott för er som förening.

Barn & Ungdom i SDSF

I SDSFs organisationsplan ser du hur förbundets barn- & ungdomsverksamhet är tänkt för olika åldrar. Vägledande i arbetet med vår barn- & ungdomsverksamhet är vårt styrdokument “Draghundsporten vill” samt vår verksamhetsplan.

Riktlinjer för Barn- & Ungdomsidrott

Riktlinjerna för barn och ungdomsidrott presenterades april 2022 och tydliggör vikten av att verksamheten bedrivs med utgångspunkt i barn och ungas behov, förutsättningar och villkor.

Barnkonventionen

Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lag. Det innebär att all verksamhet behöver förhålla sig till Barnkonventionen.

Utdrag ur belastningsregistret

Från och med 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar begära att de personer i föreningen som är ledare/tränare eller har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga visar upp begränsat registerutdrag ur Polisens belastningsregister.

Projektstöd

RFs projektstöd syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. För draghundsföreningar söks stödet via RF-SISU. Mer information om projektstöd finner ni på våra sidor om Projektmedel & Stöd. Ansökan görs precis som tidigare via er förenings IdrottOnlinesida.

Ungdomsledamot

Er förening kan söka en ”bonuspeng” på 1000 kr/år om ni väljer in en ungdom 15-25år i er styrelse. Efter avslutat verksamhetsår skickar ni ett mail till sdsf@draghundsport.se och bifogar årsmötesprotokoll för att få bidraget utbetalt.

Stimulansstöd SM-start

Alla föreningar har möjlighet att söka ett bidrag från SDSF för att motivera sina ungdomar att starta på SM. Bidraget är tänkt som ett stimulansstöd för att öka antalet deltagare på SM och stötta ungdomsverksamheten i föreningen. Information och hur du ansöker finner ni på våra sidor om Projektmedel & Stöd