Dispenser

Dispens för vissa behandlingar kan sökas.

Dispensansökan skickas på särskild blankett till SKKs kansli.