Tävlingslicenser

(2023-07-13)

Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingslicensavgiften för perioden 2023-07-01 – 2024-06-30 är 250 kr.

Draghundsportens säsong sträcker sig från 1 juli till 30 juni, vilket betyder att

  • tävlingar på snö (Slädstil och Nordisk stil) under t.ex. december 2023 hör till samma säsong, som tävlingar på snö i mars 2024
  • tävlingar på barmark (Barmarkstil) under t.ex. oktober 2023 hör till samma säsong, som tävlingar på barmark i maj 2024.

Tävlingslicensen är en licens för att få tävla på officiella draghundstävlingar i Sverige. Man löser licens för den förening man vill tävla för.

Avgiften används av SDSF till sådant som har med tävlingarna att göra, t.ex. domarutbildning, anmälningssystem, tävlingskalender, etc. I licensen ingår också en försäkring, som gäller vid tävling, organiserad träning och prova-på verksamhet anordnad av medlemsföreningarna. Mer om försäkringens villkor finns här (länk till Folksam).

Ungdomar under 15 år behöver ingen licens, då deras medlemskap i en förening ansluten till SDSF, gör att det är fritt för dem att tävla och medlemskapet gör att de också är försäkrade. För att ungdomar ska kunna anmäla sig via databasen registrerar föreningen tävlingslicens för dem men det medför ingen avgift. Tävlar man enbart i Motionsklass, så behöver man ingen licens, de tävlande är då försäkrade via föreningen ansluten till SDSF.

Undantagna från licenskravet är de medlemmar i Svenska Brukshundklubbens medlemsföreningar som är medlemmar i SDSF, som tävlar enbart på SBK-arrangemang.

Praktiskt
De medlemmar som vill ha licens anmäler och betalar detta till den förening de vill tävla för. Föreningar anslutna till SDSF, rapporterar in de medlemmar, som vill ha licens, på föreningens licensadministrationssida. Föreningarna faktureras kostnaden för inrapporterade licenser en gång per år. Här finner du mer information om inrapportering av licenser.

Föreningssidan på draghundsport.se kan användas för att söka fram kontaktperson för resp. klubb/förening.

Ska man tävla utomlands, skall detta rapporteras in till kansliet på e-postadress: sdsf@draghundsport.se  med namn, personnummer, adress,  telefonnummer samt arrangör, tävlingsort och land.

Om du behöver ett licensintyg så beställs även detta via: sdsf@draghundsport.se