Något som många kanske inte vet, är att alla injektioner utom vaccinationer har en generell karenstid på 7 dagar. För ledinjektioner gäller generellt 14 dagar. Om sprutan sedan innehåller ett läkemedel med längre karenstid än så, är det förstås det preparatets karenstid som gäller.
För ex.vis Rimadyl vet., som ges vid postoperativa smärtor och inflammationer, gäller 28 dagars karenstid.
För en spruta med vanligt penicillin gäller t.ex. de vanliga 7 dagarna, medan det blir längre karenstid om det finns en tillsats som fördröjer utsöndringen.

För en kortisonspruta gäller 14 dagar, men längre om det är ett långverkande preparat.
Karenstiden får förstås aldrig avhålla hundägaren från att låta hunden få nödvändig behandling, men det är oerhört viktigt att ta reda på vad den fått och vad det får för konsekvenser ur dopingsynpunkt.

Eftersom injektionerna ju i regel ges direkt vid ett veterinärbesök, så får man inte samma möjlighet att i lugn och ro kontrollera karenstiden som när man får ett recept i handen.
Ett gott råd är att få med sig uppgift om preparatnamn, dos och datum på ett papper från den behandlande veterinären, så att man kan svara korrekt när besiktningsveterinären frågar om medicinering senaste månaden.