Draghundskolan- Selar

Att hitta rätt sele med bra passform till draghunden är en viktig del av hundkörningen. En för stor eller en för liten sele kan ge hunden både skavsår och i värsta fall förhindra den från att ta ut rörelserna när den springer, Jan Reinertsen, Seleverkstedet i Norge, har tillverkat selar under många år. Han delar här med sig av sina kunskaper och ger också tips om hur man tar mått på hunden för att få bästa passform på selen.

Slädhundsele H-back
Denna modell har av många kallats för Norris. I Skandinavien är den relativt okänd, men i USA används den av många. Jag har genom åren frågat många körare jag mött i USA om de kan svara på varför de använder just den här modellen av sele. Jag har aldrig fått ett svar som säger att de valt just denna sele för att den har bra passform eller att den skulle ha andra speciella fördelar. Själv använder jag denna modell av sele på hundar som är relativt breda i förhållande till längden på kroppen, t.ex. rottweiler, älghund m.m.Till dessa hundar passar "X-back"-selen inte. Det tvärgående nackbandet eller de längsgående ryggbanden har en tendens till att ligga ovanpå toppen av skulderbladen

Bortsett från detta verkar selen till att vara en bra och balanserad dragsele. Hunden får ett riktigt drag. Jag har flera gånger uppmanat körare som tränar sina hundar mycket att använda både "X-back" och "H-back" växelvis för att fördela tryckpunkterna från selarna över hundens kropp. Detta förhindrar eventuella skavsår och ömhet på utsatta ställen.

Slädhundsele X-back
Detta är den sele som används mest här i Skandinavien. Den balanserar bra på hunden. För alla selar är det viktigt att de är sydda balanserat i förhållande till hur hunden rör sig när den springer, inte passformen när hunden står stilla. En hund som står stilla, höjer huvudet, skjuter fram bröstet och sänker ryggen. Det ser då ut som om selen inte passar för den veckar sig uppe på hundens rygg. Håll hunden framför dig på tvären, håll hundens huvud horisontellt, rakt ut med den ena handen och sträck lätt i öglan bak på selen med den andra handen.änden på selen, inte öglan skall då ligga precis vid svansroten. På hundar med fallande kryss kan den gott gå lite längre bak, men hundar med mer rakt kryss och stående svans kan få problem med att bandet på en för lång sele gnager på svansroten.

Jag anser att det är viktigt att krysset på sidan, där bandet från nacken möter bandet som kommer från bröststolpen, ligger bakom bakersta revbenet. Detta förhindrar att selen trycker på bröstkorgen. Dra med händerna längs med sidorna efter hundens kropp, så känner du var revbenen slutar. Huvudhålet på selen ska vara trångt för att inte påverka eller ligga an mot skuldror och därmed förhindra överarmsrörelser. Vad som kan anses som trångt är relativt, men du kan testa genom att lyfta frambenet pa en hund som star uppspänd med stram lina och föra det fram och tillbaka för att se om skuldrorna- och överarmens rörelser kommer i konflikt med halsen på selen.

Det är förbluffande många som inte känner till meningen med öglan bak på selen. Denna ögla skall reglera totallängden på selen så att en kort hund som byts ut mot en lång hund inte hängs upp i nacklinan. Hänger du upp alla selarna i öglan skall alla nackkryssen hamna på samma ställe.

Totallängden på selen du använder i ditt spann måste också stämma överens med draglinan du använder. När alla linorna är strama, skall nacklinan vinkla svagt framåt från hunden mot mittlinan. Detta gör att hunden inte så lätt trampar över nacklinan och att om den trampar över lätt får tillbaka benet på rätt sida igen. Om linor och selar inte stämmer överens, kan du antingen flytta nacklinan eller justera öglan bak på selen.

Ett av de vanligaste problemen som ofta kan drabba hårt arbetande hundar är att de får skavsår i armhålan av selen. Detta uppstår först och främst av hunden "krabber" när farten minskar. Att hunden "krabber" innebär att den springer som en krabba, nämligen mer eller mindre snedvriden. Bakänden på selen dras inåt och bröststolpen utåt mot yttre armhålan. Genom att använda längre baklinor kan man avhjälpa detta problemet lite grand.

1986 tillverkade Seleverkstedet en annan lösning pa detta problem. Selens bakre del kapades av och ett 6 mm lina syddes på istället. Baköglan kan därmed glida från sida till sida på denna lina utan att ta med sig selens bakre mittpunkt. Nackdelen med detta är att linan måste bytas ut när den blir sliten.Bröststolpen på alla Seleverkstedets selar är helfordrade runt om och ligger mjukt an mot hundens kropp, i övrigt har selarna vanlig stoppning, bara cirka 3 procent av kunderna vill ha helfodrade selar, vilket de kan få på beställning. Alla Seleverkstedets selar är sydda av
kvalitetsband i polyester och har sedan 1983 haft stoppning av sluten skumgummi i tunn nylonduk.

Seleverkstedets NSF-sele för fågelhundar med delad bröststolpe har utgått för att den inte var tillräckligt funktionell och slitagen i hundens armhåla förvärrades av denna modell jämfört med den vanliga med enkel bröststolpe. På båda slädhundsmodellerna av selar finns ett reflexband på ryggen som är synligt både framifrån och bakifrån.

Denna modell av sele har tagit över efter den traditionella "komteselen", inte bara för att den är billigare och lättare utan också för att den är utmärkt som dragsele i nordisk stil. Själv har jag sytt den här selen sedan 1982 och kan inte tänka mig att gå tillbaka till komteselen, vilken jag tillverkade tidigare. Som på alla selmodeller skall halsen också här vara trång. På den här modellen är trycket jämnt fördelat runt hela halsen. Det är också viktigt att dragringen och halsen är balanserade i förhållande till varandra. Detta gör man med ett reglerspänne på överbanden. Därmed uppnår man att halsen ligger på rätt ställe antingen om du använder ett gammal drag med flat bakbygel eller ett självbärande drag där draget går mera rakt bakåt.

Sätter man på en trekantsring på denna selen kan den också användas till linkörning och cykelträning. Då man gör på detta sätt kommer draget snett uppåt. Att selehalsen är balanserad betyder att nackkrysset inte trycker mer på hunden än vad bröstkrysset gör när hunden rör sig i galopp eller trav. Seleverkstedet har också här en helreglerbar variant av denna sele som reglerar både hals och längd.

Bröstsele, fodrad med reflex
Den traditionella bröstselen är med sin konstruktion inte anpassad för tunga belastningar. Skuldror och överarmar blir då pressade inåt och kan hindra hunden att föra frambenet framåt. På grund av att den är så kort bör alltid draglinan peka bakåt högre än vågrätt. Selen lämpar sig bra för normal motion där dragbelastningen är liten. Bröstselen är fodrad med sluten skumgummi (neopren) som är överdragen med nylonduk. Det är en fodring som inte nedisas eller tar åt sig sand eller annat smuts.Dragringen är inte fastsydd vilket medför att den inte drar med sig selen om hunden drar snett.

På grund av att bukremmen är fastsydd är det onödigt med nackrem men det förutsätter att man inte har för stor sele. Seleverkstedet levererar den här selen i 7 storlekar som passar till alla raser och hundtyper. 

Hundens skulder- och överarmsrörelser
Skulderbladet, över- och underarmen sitter fast mot kroppen med hjälp av muskler och senor. Skulderbladet rör sig runt en mittpunkt och överarmen som sitter fast i skulderbladet roterar med. Det viktiga är att den leden inte förhindras i sin rörelse. Om detta skulle ske kommer också bakbensrörelsen att hindras genom att bakbenet måste rotera i takt med frambenet oavsett vilken gangart hunden använder sig av. Problem med skavsår av selen drabbar oftast bara de hundar som jobbar extra hårt. I ett litet spann blir belastningen per hund större än i ett stort spann och därmed också ökar pressen av selen på hunden. 
Glöm inte att selar och linor alltid är ...

Selens storlekar
Hals och längd varierar oberoande av varandra och identifieras med ett 6-siffrigt selnummer som följer med selen. Halsen varieras med 1-centimeters intervall och längden varieras i 3 centimeters intervall.
Med detta system kan en lång slank hund få en sele med liten, trång hals. De mått som behövs för en vanlig slädhund är:

  • Bröstbensspetsen till svansroten, mätt mellan frambenen omkrets runt huvudet
  • Måttet runt hundens hals där selen ligger an mot nacken

Selarna kan fås i flera färger och kan också tillverkas i samma färg som halsbanden. Smart för de som har många hundar och där andra personer än ägaren hjälper till att sela på.

Text och illustrationer: Jan Reinertsen
Införd i Svensk Slädhundsport nr 4/99