Allmänt om antidoping i draghundsport

Vi har att beakta två dopingreglementen, ett för föraren och ett för hunden/hundarna. För föraren gäller att undvika prestationsförbättrande läkemedel och för hundarna gäller naturligtvis även detta, men tonvikten är för hund att man inte ska tävla med en hund som är sjuk eller skadad. Behandlas en hund med läkemedel eller andra metoder som är avsedda för sjuk eller skadad hund så finns karenstider som måste följas.

För föraren så finns bra instruktioner på Antidoping Sveriges hemsida.

Man kan snabbt få reda på vad som gäller för ett visst läkemedel genom att använda röd-gröna listan

För vissa läkemedel kan föraren få dispens. Om man tävlar på nationellt hög nivå, vilket för draghundsporten innebär att man är med i landslag som senior, junior eller ungdom måste dispensen sökas före man tävlar. För de som tävlar på lägre nivå gäller att dispens kan sökas i efterhand (efter dopingtest)-retroaktiv dispens.

Kosttillskott: Förare ska aldrig använda produkter om vars innehåll man inte är säker. Det finns ett otal dopingfall i olika idrotter på grund av att man intagit ”kosttillskott” som varit förorenat med t.ex. anabola steroider, vilket i regel ger fyra års avstängning.

För hund finns information på svenska kennelklubbens hemsida

Även för hund finns dispensmöjligheter, dispensansökningarna söks på särskild blankett och handläggs på SKKs kansli. Observera att det säljs många preparat för hund med uppgivna positiva effekter på olika delar av kroppen. Exempelvis finns preparat som sägs vara bra för lederna och förebygga ledproblem, här gäller att har man en hund som ges preparatet för att den har ledproblem då är det en dopingförseelse att ge hunden detta inför en tävling, karenstid 14 dygn. Om man däremot ger det för att förebygga problem eller att det finns som tillsats i hundens foder då är det inte dopingförseelse. Grundprincipen är att man aldrig skall tävla med sjuk eller skadad hund.

Ansvar om hunden har otillåten substans i kroppen: Föraren är ansvarig om otillåten substans kan påvisas hos hund även om mängden är minimal. Våra hundar har en tendens att äta av eller slicka i sig det som finns i snön eller på marken vilket kan leda till en dopingförseelse. Observera att kaffe, te och choklad innehåller dopingklassade ämnen samt att hunden kan få i sig läkemedel från urin när en människa kissat i snön. I dessa fall förloras alltid meriten vid tävling dvs. resultatet tas bort, men om förseelsen bedöms oavsiktlig blir det i regel ingen ytterligare påföljd.