Funktionshindrade i våran idrott

Det finns få aktiva med funktionsvariation inom draghundsport. SDSF ser nu över möjligheterna till parasport och avsikten är att öka möjligheterna för individer med funktionsvariation att vara aktiva i vår idrott. Taina Teräs är en utövare med funktionsvariation som tävlat med dog-ski och sedan med specialdesignad släde. Hon bor i Robertsfors kommun i Västerbotten och ser gärna att flera med funktionsvariation upptäcker tjusningen med draghundsporten och att hon får konkurrens i tävlingsspåren.

Tfn 0934-501 03, 073-080 03 39

 

 

 

För funktionshindrade behöver vintern inte vara ett hinder för att kunna ta sig ut i naturen, hundar kan i detta fall vara till stor nytta.

Min målsättning och förhoppning är att försöka öppna möjligheter för personer med olika funktionshinder att få uppleva vintern med sin egen eller en lånad hund. Dessutom kan detta i framtiden kanske leda till tävlingsmöjligheter för de som är intresserade.

Med hjälp av en så kallad dog-ski och en eller flera hundar utövas sporten. Dog-skin konstrueras efter den enskildes behov och möjligheter. Det viktigaste, anser jag, är att det finns möjlighet att kunna bromsa.

Då grenen ännu befinner sig i utvecklingsstadiet så finns det inga direktiv för tävlingsregler och dylikt. Det finns även möjlighet att tävla med specialkonstruerade slädar i vanlig tävlingsklass efter dispensansökan.

"Trots mitt funktionshinder vill jag kunna bibehålla mitt intresse för sporten, fast nu på lite andra villkor. Vintern-98 tävlade jag för första gången sedan jag blev funktionshindrad (vindelälvsdraget). Detta var en stor upplevelse för mig.

Min övertygelse är att fler skulle uppskatta att kunna ta sig ut i skogen på vintern. Men för att detta ska vara möjligt krävs naturligtvis träning både för förare och hund."

Foton: Lars Lindh