Dubbelkolla alltid uppgift om karenstid!

De flesta veterinärer är både kunniga och intresserade, men misstag dock förekommer och det är den tävlande som är ansvarig. Det kan alltså vara klokt att kontrollera karenstid för det man stoppar i hunden.

Obs varje nyregistrerat preparat får nämligen sin ATC-kod med ett antal bokstäver och siffror och om inte just det aktuella läkemedelsnamnet står i listan, så får man jämföra koden med redan registrerade preparat. På det sättet får man oftast klart för sig vad det aktuella läkemedlet har för karenstid. Veterinären skall också åtminstone grovt kunna jämföra med gruppindelningen i dopingreglementet på SKK:s hemsida.

Kom också alltid ihåg att fråga vilka läkemedel hunden har fått på kliniken, om den behandlats där medan Du väntat eller om den varit inneliggande. Se till att få uppgifterna skriftligt.

Ytterst är det ändå Du själv som är ansvarig. Vänj Dig vid att dubbelkolla all medicinering.