Admin tävlingslicenser

Tävlingslicens behöver den aktive som är 15 år eller äldre för att kunna tävla i tävlingsklass på draghundstävling, utöver tävlingslicens behövs även ett gröntkort. För start i motionsklass behövs varken licens eller gröntkort. Tävlingslicens ansöker den aktive om via sin förening, det är ni som förening som godkänner att den aktive representerar er på tävling. När förening ansöker om tävlingslicenser för sina aktiva så innebär det att de har godkänt att de representerar föreningen i tävlingssammanhang. 

Föreningar anslutna till SDSF, rapporterar in de medlemmar, som vill ha licens, på föreningens licens administrationssida på draghundsport.se. Även de tävlande i klassen äldre ungdom som ej behöver tävlingslicens (13-14 år) registreras på detta sätt för att kunna anmäla sig via systemet, men för dessa personer betalas ingen avgift. Vid ansökan av tävlingslicensen intygar föreningen att den aktive finns inlagd i föreningens medlemsregister på idrott online. Föreningarna faktureras kostnaden för inrapporterade licenser en gång per år, när licensåret slutat. Den aktive har betalat in licensavgiften till föreningen i samband med att ansökan om licens gjordes.

Ett licensår startar den 1/7 och slutar den 30/6 och är samma period som tävlingssäsongen. Ansökan om tävlingslicens av föreningen kan göras under hela perioden och så snart föreningen registrerat licensen kan den aktive anmäla sig via tävlingskalendern. 

För att föreningen ska kunna administrera sitt medlemsregister på idrott online behöver föreningens idrott online sida vara aktiverad. För att administrera licenserna behöver föreningens licensansvarige kontakta SDSFs kansli för att få sina användaruppgifter. Här finner ni som förening information om hur ni aktiverar er idrott online sida mm. 

Information om tävlingslicens, perioder, kostnad mm finner ni här.