Admin tävlingslicenser

Tävlingslicens behöver den aktive som är 15 år eller äldre för att kunna tävla i tävlingsklass på draghundstävling, utöver tävlingslicens behövs även ett gröntkort. För start i motionsklass behövs varken licens eller gröntkort. Tävlingslicens ansöker den aktive om via sin förening, det är ni som förening som godkänner att den aktive representerar er på tävling. När förening ansöker om tävlingslicenser för sina aktiva så innebär det att de har godkänt att de representerar föreningen i tävlingssammanhang. 

Föreningar anslutna till SDSF, rapporterar in de medlemmar, som vill ha licens, på föreningens Idrott Onlinesida. Föreningarna faktureras kostnaden för inrapporterade licenser en gång per år, när licensåret slutat. Den aktive har betalat in licensavgiften till föreningen i samband med att ansökan om licens gjordes.

Ett licensår startar den 1/7 och slutar den 30/6 och är samma period som tävlingssäsongen. Ansökan om tävlingslicens av föreningen kan göras under hela perioden och handläggs löpande av SDSF:s kansli. Här finner du en manual för inrapportering av licenser via föreningens idrottonline sida, fliken Licenser.

För att föreningen ska kunna administrera och ansöka om licenser för sina aktiva behöver föreningens idrott online sida vara aktiverad. Här finner ni som förening information om hur ni aktiverar er idrott online sida mm. 

Information om tävlingslicens, perioder, kostnad mm finner ni här.