Barn & Ungdomar i förening och förbund

Välkommen till ungdomssidan!

Vi arbetar ständigt med att utveckla ungdomsverksamheteninom SDSF!

Vill du vara med och påverka vår idrotts framtid? Har du erfarenheter och idéer eller känner du dig sugen på att vara med i utvecklingsarbetet av vårt förbunds ungdomsverksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till mig.

Hur ungdomsverksamheten är tänkt för olika åldrar ser du här i vår organisationsplan (PDF) för barn och ungdomsverksamhet. Vägledande i arbetet med ungdomsverksamheten är RF:s dokument Idrotten vill, Draghundsporten vill (PDF) och att vi har en väl förankrad verksamhetsplan på olika nivåer.

Idrottslyftet som under många år gett oss ekonomiska möjligheter att kunna utveckla och bedriva ungdomsverksamheten har ersatts av ett nytt projektstöd som syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. För draghundsföreningar söks det nya stödet via RF-SISU, information finner ni här. Mer information om projektstöd finner ni härAnsökan görs precis som tidigare via er förenings Idrott Onlinesida.

Er förening kan söka en ”bonuspeng” på 1000 kr/år om ni väljer in en ungdom 15-25år i er styrelse. Efter avslutat verksamhetsår skickar ni ett mail till sdsf@draghundsport.se och bifogar årsmötesprotokoll för att få bidraget utbetalt.

Alla föreningar har även möjlighet att söka ett bidrag från SDSF för att motivera sina ungdomar att starta på SM. Bidraget gäller alla stilar (barmark, nordiskt och släde) och är på 1000 kr/start/ungdom upp t.o.m.25 år. Bidrag för genomförd SM start ansöks efter genomförd tävling. Ansökan görs via mail till sdsf@draghundsport.se, i ansökan berättar ni vilka som startat samt vad bidraget kommer att användas till. Bidraget är tänkt som ett stimulansstöd för att öka antalet deltagare på SM och stötta ungdomsverksamheten i föreningen och kan användas som t.ex. bidrag till startavgift, resa, logi, ungdomsverksamhet i föreningen mm.

Vår ungdomsverksamhet är i ständig utvecklingen och jag hoppas att ni vill vara en del av den och aktivt bidra till att vi blir fler och att vår verksamhet blir den bästa tänkbara.

Hör av er till kansliet om ni har idéer, vill ha tips eller stöd kring er ungdomsverksamhet.