Tillbaka
222 anmälda till tävlingen
Det finns pm för tävlingen
Barmarks tävling, SDSF
Tävlingens namn:
SM Barmark
Första/enda tävlingsdag:
2021-10-07
Tävlingens plats:
Hultet, Kristinehamn
Sista tävlingsdag:
2021-10-10
Tävlingens status:
SM/WCP
Tävlingsansvarig:
Hans Pettersson
Sista anmälningsdag:
2021-09-23
Efteranmälan:
Nej
+ -giro/b -giro:
Pg 6489874-5
Upplysningar 1:
Hans Pettersson
070-662 13 32
hans.pettersson@draghundsport.se
Upplysningar 2:
Göran Olsson
070-362 95 04
goran@swefloor.se
Error Sista anmälningsdag har passerat!
 
Lathund klasser (PDF)
[Minimera/expandera]
Övriga upplysningar om tävlingen:

INBJUDAN SM BARMARKSDRAG 2021
Degerfors Brukshundklubb och Svenska Draghundsportförbundet (SDSF)
inbjuder till SM i barmarksdrag i Kristinehamn och Hultets fritidsgård.
Tävlingen ingår även i World Cup.

Anmälan
Sker via tävlingskalendern på SDSF:s hemsida, www.draghundsport.se.
Sista anmälningsdag: 2021-09-23.
Betalning till Degerfors BK:
Plusgiro: 648 98 74-5
Swish: 123 401 87 35
IBAN: SE26 9500 0099 6042 6489 8745
Anmälningsavgiften skall finnas tillgänglig på vårt plusgiro eller swish senast 2021-09-23.
Betala i god tid om din bank behöver flera bankdagar för betalning.
Ingen efteranmälan. Utebliven betalning innebär struken start.
Anmälan Stafettlag mailas till: goran@swefloor.se
OBS! Startkriterier enligt Nationella tilläggsregler (NTR 1.12.6).

Preliminärt PM daterat 2021-10-08 finns upplagt.

Anmälningsavgifter
Seniorer 450 kr
Veteran 450 kr
Juniorer och ungdomar 250 kr
Stafettlag 600 kr

Preliminärt tidsprogram

Onsdag 6/10
Kl. 17:00-20:00 Sekretariatet öppet

Torsdag 7/10
Kl. 09:00 Invigningsceremoni
Kl. 10:00 Första start cykel dag 1
Kl. 12:30 Första start linlöpning dag 1

Fredag 8/10
Kl. 09:00 Första start cykel dag 2
Kl. 11:30 Första start linlöpning dag 2
Kl. 14:30 Barnklasser
Kl. 16:00 Prisutdelning dag 1 och 2

Lördag 9/10
Kl. 10:00 Första start scooter dag 1
Kl. 12:30 Första start vagn dag 1

Söndag 10/10
Kl. 09:00 Första start scooter dag 2
Kl. 11:30 Första start vagn dag 2
Kl. 12:30 Barnklasser
Kl. 13:30 Stafetter
Kl. 16:00 Prisutdelning dag 3 och 4

Banorna
Banan är befintliga motionsspår med grus och gräs. Banorna är breda och ger goda möjligheter
till omkörning. Sträckningar och höjdprofil mm kommer i PM.

Linlöpning
Seniorer, juniorer och yngre veteraner: 4,0 km
Äldre ungdomar och äldre veteraner: 3,0 km
Yngre ungdom (ej SM): 2,4 km
Barn (ej SM): 0,4, 1,0 km

Cykel
Seniorer, juniorer och yngre veteraner: 4,6 km
Äldre ungdom och äldre veteraner: 4,6 km

Scooter
1 hund seniorer och juniorer: 4,6 km
1 hund yngre och äldre veteraner: 4,6 km
1 hund äldre ungdom: 4,6 km
2 hundar senior: 4,6 km
1 hund yngre ungdom (ej SM): 2,4 km

Vagnar
Äldre ungdom, junior, senior: 4,6 km
Yngre ungdom (ej SM): 2,4 km
Barn (ej SM): 1,0 km

Stafett junior
Linlöpning: 3,0 km
Scooter: 4,0 km
Cykel: 4,0 km

Stafett senior
Linlöpning: 3,0 km
Scooter: 4,0 km
Cykel: 4,0 km

Kontakt för frågor
Hans Pettersson, tel. 070-662 13 32 hans.pettersson@draghundsport.se
Anna Haeggblom Bjellå, tel. 073-668 24 80, anna@bjella.se
Göran Olsson, tel. 070-362 95 04 goran@swefloor.se