Tillbaka
26 anmälda till tävlingen
Det finns pm för tävlingen
Tävlingen är inställd
Nordisk tävling, Södra Dalarnas DHK
Tävlingens namn:
Daladraget Snö/Elit
Första/enda tävlingsdag:
2021-02-27
Tävlingens plats:
Lugnet, Falun
Sista tävlingsdag:
2021-02-28
Tävlingens status:
Ingen Status
Tävlingsansvarig:
Ulla-Kari Pontén
Sista anmälningsdag:
2021-02-22
Efteranmälan:
Nej
+ -giro/b -giro:
5629-4747
Upplysningar 1:
Ulla-Kari Pontén
+46702551707
info@sodradalarnasdhk.se
 
Lathund klasser (PDF)
[Minimera/expandera]
Övriga upplysningar om tävlingen:

Mer information finns på Facebook (https://www.facebook.com/S%C3%B6dra-Dalarnas-Draghundsklubb-477888329078650)

TIDSTRÄNING ISTÄLLET FÖR ELITTÄVLING
Eftersom det är så få anmälda till Elittävlingen och flera av dessa inte är behöriga att starta enligt SDSF’s kriterier, har vi tagit beslutet att ställa in elittävlingen den 27-28/2. Det kan komma till några fler anmälningar, men inte så att det blir tillräckligt många för att arrangera en elittävling.
Istället kommer vi att arrangera en öppen tidsträning både lördag och söndag. Syftet med träningen är att förbättra prestationen hos deltagande förare och hundar under tävlingsliknande förhållanden.
Tidsträningen genomförs i enlighet med SDSF’s Nationella tilläggsregler och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och SDSF.