Ungdom
Dags att söka Projektstöd till Barn och ungdomsverksamhet!

Även detta år söks projektmedel till barn och ungdomsverksamhet i draghundsföreningar från Riksidrottsförbundet. Information om sökbara områden mm finner ni här.

Sista ansökningsdag för omgång 1 är den 31 januari. 

Inlagd av Anette Rönnberg 21 januari 2022
FS
Året närmar sig sitt slut!

Ännu ett annorlunda år med många inställda arrangemang är snart förbi.

Jag vill tacka och berömma alla som inte gett upp, utan hittat lösningar för att kunna tävla och träna under året. Ni är fantastiska!

Mycket har ändå hänt, under våren genomfördes ett flertal digitala aktiviteter. Det har bland annat varit elitinriktade föreläsningar och mötesplatser, ungdoms föreläsningar, gröntkort instruktörs utbildning, domarkonferens mm.

Efter sommaren lättade restriktionerna och vi fick åter möjlighet att ses och kunde då genomföra ett efterlängtat riksläger för våra ungdomar. Under hösten har ett antal öppna elit läger kunnat genomföras, ett flertal barmarkstävlingar och ett mycket väl genomfört Barmarks-SM i Kristinehamn.

Arbetet med att utveckla draghundsporten har fortsatt och under året har ett antal kommittéer och grupper bidragit på olika sätt. Nytt för i år är att det nu finns en domar- och regelkommitte som arbetar med olika regel och domarfrågor. I slutet av året kunde en gemensam arbetshelg för förbundsstyrelsen, kommittéer och grupper äntligen genomföras, en helg med härlig energi och många idéer inför det fortsatta arbetet.

Samarbetet med de nordiska länderna har fortsatt och där jobbar vi framåt för att kunna hjälpa och stötta varandra i olika frågor samt kunna göra saker gemensamt.

Nu blickar vi framåt och hoppas på ett härligt draghundsår 2022!

Var rädda om er

God Jul och Gott Nytt År alla draghundsvänner!

/Gunilla Pöchhacker
Ordförande
Svenska Draghundsportförbundet

Inlagd av Anette Rönnberg 23 december 2021
Förbundsstämma
Svenska draghundsportförbundet har beslutat att förbundsstämman 2022 kommer genomföras digitalt den 23 april.

Motioner till förbundsstämman ska ha inkommit till kansliet via e-post: sdsf@draghundsport.se senast den 31/12-21. En mall för motioner finner ni här.

Om du som förening/medlem har förslag på kandidater till Svenska Draghundsportförbundets förbundstyrelse, vänligen kontakta någon i valberedningen med motivering varför du vill att den personen ska kanditera. OBS: Personen ska vara tillfrågad.

Valberedningen vill ha förslagen så snart som möjligt. Du finner kontaktuppgifter till valberedningen här.

Följande personers sitter i förbundsstyrelsen:
Gunilla Pöchhacker, ordförande (väljs varje år)
Anna Lindberg, ledamot (vald till 2023)
Hans Pettersson, ledamot (vald till 2023)
Anna Berglund, ledamot (vald till 2022, avböjer omval)
Mats Eliasson, ledamot (vald till 2022, avböjer omval)
Vakant, ledamot (ska väljas på två år)
Vakant, ledamot (ska väljas på ett år)

Inlagd av Anette Rönnberg 08 december 2021
Sida 1 av 121 (362 st)Föreg1234567119120121Nästa v
  • Idag
2022-01-27 - 2022-05-06