Elit
Team Sweden och Young Sweden 2023-2024 släde/rig/kick

Nu kan förbundskapten Marlene Hällström och ass förbundskapten Petter Karlsson presentera Team Sweden och Young Sweden släde/rig/kick för säsongen 2023-2024.

Seniorer:
Anne-Sofie Hansen, Nybro DHK
Annika Jansson, Södra dalarnas DHK
Björn Zelander, Vildmarkens DHK
Cari Rørstrøm, Kiruna SHK
Cilja Österberg, Falu DHK
Elin Björk, Södra dalarnas DHK
Irene Ax, Gripens DHK
Kristina Norberg, Boden Draghund IF
Lars Lindh, Kiruna SHK
Malin Granqvist, Sundsvalls DHK
Malin Strid, Norråkers IF
Mikael Högberg, Gripens DHK
Pär Jansson, Södra dalarnas DHK
S-O Larsson, Boden Draghund IF
Ulf Rönnberg, Södra dalarnas DHK

Young Sweden:
Katarina Esseth Afséer, SPHK Gävle Dala

Team Sweden och Young Sweden nordiskstil/bike/canicross 2023-2024 kommer presenteras så snart det finns en förbundskapten på plats.

Inlagd av Anette Rönnberg 31 maj 2023
Förbundsstämma
Tack för förtroendet!

Årets förbundsstämma och en extra förbundsstämma har genomförts, båda stämmorna genomfördes digitalt. Ett stort tack till alla som deltog och till Åsa Llinares Norlin som på ett förtjänstfullt sätt lotsade oss igenom förhandlingarna vid båda tillfällena. Den extra förbundsstämman genomfördes med anledning av att det förelåg oklarheter kring valet av en manlig ledamot och punkten behövde därför tas om. Vid den extra förbundsstämman saknades det förslag på manlig ledamot så det beslutades att föreningar och valberedning ska fortsätta arbetet med att finna en kandidat. När det finns en valbar kandidat kommer förbundsstyrelsen utlysa en ny extra förbundsstämma, fram till dess kommer posten att vara vakant.

Under stämman delades följande utmärkelser ut:
Segebadenplaketten tilldelades Ninni Hjortvall.
Förtjänsttecken i silver tilldelades Jennie Karlsson och Anna Berglund.
Förtjänsttecken i brons tilldelades Martina Höök, Anna Uddenberg, Linda Wase, Marie Dimsjö, Sandra Vargbom, Sara Byström, Cecilia Öhrström, Magnus Hell, Marlene Hällström, Tina Stenholm, Göran Ågren, Madelene Jansson, Tindra Furunäs, Kajsa Nilsson, Åsa Nilsson, Kim Jensen, Patrik Rönnebro, Mattias Sarri, Ida-Maria Sarri, Tara Stålnacke, Melker Mämmi, Agnes Enesund Indseth och Susanna Kallunki.
Prestationsmärken i silver tilldelades Jessica Häggqvist och Irene Ax.
Prestationsmärken i brons tilldelades Andreas Sande, Marlene Hällström, Mirelle Andersson och Maja-Lina Sande.

Vi vill tacka Hans Pettersson, Anna Berglund och Amanda Gardelin för sin tid i förbundsstyrelsen och hälsa Johanna Adolfson och Anna-Carin Lönn välkomna som nyvalda ledamöter.

Den nya förbundsstyrelsen konstituerat sig som följande:
- Vice ordförande: Anna Lindberg
- Sekreterare: Anette Rönnberg
- Övergripande, ekonomi, kansli, media, internationella och nationella kontakter: Gunilla Pöchhacker
- Ungdom: Hans Gunnarsson
- Mästerskapsarrangemang: Anna Lindberg
- Bredd- och Motionsarrangemang: Anna-Carin Lönn
- Elit: Johanna Adolfson
- Utbildning: Anna-Carin Lönn
- Domare och Regelkommitté: Alf Hallén
- Djuromsorg: Hans Gunnarsson
- Antidoping: Hans Gunnarsson
- Kommunikation och Marknadsföring: Anna Lindberg
- Sponsring: Hans Gunnarsson
- Para: Alf Hallén
- Mentorsansvarig: Johanna Adolfson

Vi vill rikta ett stort tack till Tina Stenholm, förbundskapten Nordiskstil, Bike och Canicross för det fantastiska arbete du bidragit med inom elitverksamheten. Tina har valt att inte förlänga sitt uppdrag, och detta innebär att vi nu söker förbundskapten i Nordiskstil/Bike/Canicross. Är du intresserad av detta uppdrag och vill veta mer är du välkommen att kontakta Lisbeth Brax Olofsson, sportchef eller Johanna Adolfson elitansvarig i förbundsstyrelsen.

Soliga Hälsningar

Gunilla Pöchhacker
Ordförande

Inlagd av Anette Rönnberg 19 maj 2023
Förbundsstämma
Svenska draghundsportförbundets förbundsstyrelse kallar till extra förbundsstämma den 10 maj, kl:19,30.

Med anledning av oklarheterna kring valet av en manlig ledamot på två år så kallar SDSF till extra förbundsstämma. Punkten för nominering och val av en manlig ledamot för en tid av två år behöver tas om. Noteras att vald person under ordinarie förbundsstämma har avböjt omval, vilket innebär att föreningar och valberedning har möjlighet att på nytt nominera en valbar person till posten.

Om ni har förslag på person kan ni kontakta valberedningens sammankallande Hans Pettersson, tel: 070-662 23 32.

Under den extra förbundsstämman kommer även val av manlig person till valberedningen att ske, då det uppstått en vakans sedan ordinarie förbundsstämma.
Förslag på person till valberedningen kan skickas till SDSFs kansli alternativt presenteras på mötet.

Vi kommer att använda oss av mötessystemet Easy Meet och varje förening har möjlighet att anmäla en delegat som ska ha rösträtt, i övrigt finns möjlighet att deltaga som åhörare. På denna sida, https://www.easymeet.se/index.php/hem/support/, ska ni innan mötet testa att er uppkoppling och webbläsare fungerar för att deltaga i mötet.

Anmälan till den extra förbundsstämman görs via denna länk senast den 9 maj.

Förslag till föredragningslista finner ni här.

Uppdaterad av Anette Rönnberg 10 maj 2023
Sida 1 av 157 (471 st)Föreg1234567155156157Nästa v
  • Idag
2023-06-10 - 2023-09-17